เทคนิคการผ่าตัดปลูกกระดูกและชีววัสดุเพื่อความสำเร็จในการปลูกรากเทียม

Speaker: Suphachai Suphangul

Originally broadcasted on: 20th November, 2017, 6:00 PM Bangkok Other time zones

In this webinar Dr. Suphangul will share his expertise about GBR Principles. Furthermore, he will go through the different techniques and materials necessary for successful and predictable regeneration.

Details


ปัจจุบันการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีอัตราการสำเร็จค่อนข้างสูง แต่ปัญหาที่พบได้บ่อยคือการขาดแคลนกระดูกทั้งทางด้าน horizontal และ vertical โดยเฉพาะบริเวณ Anterior maxilla ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกสูง หลังจากการสูญเสียฟัน
หนึ่งในวิธีการสร้างกระดูกให้เพียงพอต่อการรองรับรากฟันเทียม คือ Guide Bone Regeneration (GRB) ซึ่ง มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ bone substitute materials และ barrier membranes
ในการบรรยายนี้จะ อธิบายถึงคุณสมบัติของคือ bone substitute materials และ barrier membranes และการเลือกใช้ในกรณีต่างๆ, เทคนิคในการผ่าตัดที่จะทำให้การปลูกกระดูกประสบความสำเร็จ นอกจากนี้จะมีเคสตัวอย่างในการปลูกกระดูกที่มีการใช้ biomaterials ชนิดต่างๆ

Speaker

Suphachai Suphangul
Suphachai Suphangul
  • D.D.S., (Mahidol University, Thailand)
  • Graduate Diploma in Medical Science (Oral Surgery and Maxillofacial), Mahidol University, Thailand
  • Certificate in Oral Surgery and Maxillofacial (Mahidol University, Thailand)
  • Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University CA, USA
  • Associate Fellow, American Academy of Implant Dentistry

Ask the Expert

Post your question or comment